WATERCOLORS2.jpg

יצירות משמעותיות בין 2010 ל 2020. שתי סדרות עיקריות מוצגות בספר זה: סדרת [זיכרון האדמה] מורכבת מנופים גדולים ונופים; סדרות [עוברות] מציגות בעיקר פרצופים גדולים שמנסים לגלות את המציאות של הנושא שמאחורי הופעותיו.

הזמן באינטרנט: גרסת PDF SoftCover (אמזון)

JUDAICA 5782.jpg

works from the [Judaica] Series available for
Rosh Hashanah 5782

OILS2.jpg

כמו אמנים רבים, סנדרה אנקואה מבטאת את עצמה ביתר קלות באמצעות רישומים מאשר מילים. כאן היא מציגה את יומנה (2018-2020) בצורה של ציורים, בעיקר צבעי מים, צבעי דיו ופחם. היא מאירה את משמעותה בציטוטים מעוררי השראה.

הזמן באינטרנט: גרסת PDF SoftCover (אמזון)